.
Đam Rông tổ chức lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 33 đảng viên mới đợt I năm 2024 In trang
02/04/2024 10:06 SA

Từ ngày 02  tháng 4 đến ngày  07 tháng 4 năm 2023, Ban Tổ chức Huyện ủy phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 33 đảng viên mới đợt I, năm 2024

Dự hội nghị có đồng chí Lê Ích Nghĩa - UVBTVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy; đồng chí Trương Văn Sáng - UVBTVHU, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, đồng chí Trần Phước Mênh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Việt – HUV, Phó Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện; đồng chí Lê Văn Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện và 33 đảng viên mới.

các đảng viên tham gia lớp học
các đảng viên tham gia lớp học

Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Lê Ích Nghĩa - UVBTVHU, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy nhấn mạnh: Khóa bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới là đợt học tập cần thiết và bắt buộc đối với các đảng viên mới kết nạp. Đây là cơ hội để các học viên được nghiên cứu sâu hơn về chủ trương, đường lối của Đảng trong giai đoạn cách mạng mới, thời cơ và vận hội mới, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đảng và Nhà nước đã đề ra đồng thời đề nghị các đảng viên mới thực hiện tốt nội quy của lớp học. Tập trung nghiên cứu các chuyên đề, nội dung được bồi dưỡng để làm bài thu hoạch đạt kết quả cao nhất.

 Các đảng viên mới do các Chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đăng ký và được Ban Tổ chức Huyện ủy với Trung tâm Chính trị huyện phối hợp xem xét, lập danh sách triệu tập đi học đợt I năm 2024.

Trong thời gian 7 ngày, các học viên được tập huấn 10 chuyên đề gồm:

Chuyên đề 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam;

Chuyên đề 2: Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam;

 

Chuyên đề 3: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa;

Chuyên đề 4: Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng;

Chuyên đề 5: Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; bảo vệ môi trường và quản lý phát triển xã hội;

Chuyên đề 6: Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, đảm bảo ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội;

Chuyên đề 7: Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế;

Chuyên đề 8: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở;

Chuyên đề 9: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;

Chuyên đề 10: Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (1/2 ngày). Báo cáo chuyên đề: Tình hình phát triển KTXH-ANQP của huyện 03 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 09 tháng cuối năm 2024.

Qua lớp bồi dưỡng giúp người học nắm được những nhiệm vụ của người đảng viên, nâng cao khả năng vận dụng kiến thức lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng vào thực tiễn, công tác và cuộc sống.Trên cơ sở đó mỗi đảng viên có ý thức, thái độ xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, phong cách làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc VNXHCN trong tình hình mới.

toàn cảnh hội nghị
toàn cảnh hội nghị

Kết thúc khóa học các học viên sẽ viết bài thu hoạch để làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả học tập. Căn cứ kết quả đánh giá, Trung tâm Chính trị huyện sẽ cấp Giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Đây là điều kiện để các tổ chức cơ sở đảng xét chuyển Đảng chính thức cho các đảng viên sau một năm rèn luyện, phấn đấu.

Lan Trương

Lượt xem: 166
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001770575
  •  Đang online: 50
  •  Trong tuần: 12.318
  •  Trong tháng: 34.764
  •  Trong năm: 408.860