.
Ban Dân vận In trang
16/08/2019 10:06 SA

I. Thông tin

Tên cơ quan: BAN DÂN VẬN HUYỆN ỦY ĐAM RÔNG

Địa chỉ: Thôn 1 - xã Rô Men - Huyện Đam Rông – Tỉnh Lâm Đồng.

Số điện thoại: 0633.698209

Email: bdvdamrong@lamdong.gov.vn

II. Chức năng:

- Ban Dân vận Huyện uỷ là cơ quan tham mưu của Huyện uỷ, trực tiếp giúp Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác Dân vận, bao gồm cả công tác tôn giáo.

- Nghiên cứu, cụ thể hoá những chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ về công tác dân vận, đề xuất, chuẩn bị hoặc tham gia chuẩn bị các kế hoạch công tác và văn bản chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ về công tác dân vận.

III. Nhiệm vụ:

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các ngành, đoàn thể huyện và các tổ chức cơ sở đảng thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh uỷ, Huyện uỷ về công tác dân vận.

- Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện theo dõi, nắm tình hình từ trong Đảng đến mọi đối tượng trong các tầng lớp nhân dân phục vụ công tác lãnh chỉ đạo của Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện uỷ.

- Phối hợp với Ban Tổ chức Huyện uỷ làm công tác xây dựng Đảng trong khối dân vận; nắm tình hình đội ngũ cán bộ trong khối và có trách nhiệm tham gia ý kiến trong việc tuyển chọn, bố trí, sử dụng và thực hiện chính sách đối với cán bộ của Đảng bộ khi có cấp uỷ yêu cầu.

- Hướng dẫn nội dung bồi dưỡng nghiệp vụ phương pháp công tác dân vận cho Đảng uỷ và các tổ chức quần chúng ở cơ sở.

IV. Tổ chức bộ máy:

- 01 Trưởng ban ( Trưởng Ban Dân vận kiêm Chủ tịch UBMTTQVN huyện)

- 01 Phó trưởng ban.

- 02 Chuyên viên.

Lượt xem: 1.853
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001770377
  •  Đang online: 43
  •  Trong tuần: 12.120
  •  Trong tháng: 34.566
  •  Trong năm: 408.662