.
Những kết quả đạt được của Hội Cựu Chiến binh huyện Đam Rông năm 2023 In trang
25/01/2024 03:35 CH

Trong năm 2023 có các sự kiện nổi bật: Kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 48 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước, 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 năm Đam Rông hình thành và phát triển; 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam…

Hội CCB huyện thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi: Tình hình chính trị, xã hội của đất nước, địa phương ổn định, kinh tế tiếp tục phát triển; Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị kiên quyết, đồng thuận đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng; luôn quan tâm chăm lo đến đời sống nhân dân nói chung và CCB nói riêng…Tuy nhiên, tình hình thế giới, khu vực, Biển Đông - nhất là cuộc chiến giữa Nga và Ucraina, khu vực Trung Đông đang diễn ra phức tạp, khó lường, tác động đến tinh thần cũng như đời sống cán bộ, hội viên CCB và nhân dân.

Trong năm qua, BCH, Thường trực Hội CCB huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp hội thực hiện nhiệm vụ, kết quả đạt được như:

THAM GIA XÂY DỰNG BẢO VỆ ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN, GÓP PHẦN GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ Ở ĐỊA PHƯƠNG: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị khóa IX Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới. Tổng kết 10 năm thi hành luật ở cơ sở.Thường trực Hội CCB huyện tổ chức tọa đàm góp ý kiến vào Dự thảo “Luật đất đai” sửa đổi. Hội CCB các cơ sở trực thuộc tổ chức sinh hoạt, tham gia ý kiến vào dự thảo thảo “Luật đất đai” sửa đổi (có 690 lượt CCB tham gia). Hội CCB các xã Rô Men, 03 xã Đàm Ròn dọc tuyến đường tỉnh lộ 724 phối hợp các tổ chức trong hệ thống chính trị tuyên truyền, vận động CCB và nhân dân đồng thuận với chủ trương của Nhà nước, của huyện ủy, UBND huyện, tạo điều kiện thuận lợi để các công trình được triển khai nâng cấp đường theo kế hoạch.Phối hợp tham gia hòa giải có kết quả 16 vụ mâu thuẫn ở cơ sở; cảm hóa 07 đối tượng (đã tiến bộ 07); cung cấp 23 tin có liên quan đến an ninh; tuần tra 71 lượt với 240 hội viên tham gia; tham gia huấn luyện dân quân 05 ngày, 21 người; tiếp tục xây dựng và củng cố các mô hình về ANTT, PCTP, ATGT, BVMT…    

Tham gia ngày thứ 7 cùng với nhân dân xây dựng nông thôn mới
Tham gia ngày thứ 7 cùng với nhân dân xây dựng nông thôn mới

        CHĂM LO ĐỜI SỐNG, BẢO VỆ QUYỀN VÀ LỢI ÍCH CHÍNH ĐÁNG, HỢP PHÁP CỦA HỘI VIÊN: Rà soát, nắm số hộ CCB nghèo, cận nghèo năm 2023 (hiện nay còn 17 hộ nghèo =  1,83%; 35 hộ cận nghèo = 3,7%), từ đó xác định biện pháp giúp đỡ xóa nghèo, nâng cao đời sống cho gia đình hội viên. Tổng số quỹ hội 1.127 triệu đồng, bình quân một hội viên = 1.234,392 đồng; số tiền cho hội viên mượn 1.127 sản xuất kinh doanh đồng. Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, các cấp hội đã vận động CCB và một số doanh nghiệp hỗ trợ kinh phí tặng 82 suất quà và tiền, trị giá 51.900.000 đồng cho các đối tượng, trong đó quan tâm gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, tặng quà chu đáo cho từng gia đình.Phối hợp với Ngân hàng CSXH thực hiên tốt việc nhận ủy thác vay vốn, tạo điều kiện cho CCB và gia đình vươn lên trong cuộc sống. Tổng dư nợ tiền vay đến hết tháng 10/2023 gần 78 tỷ đồng, nợ quá hạn 0% so với tổng dư nợ. Hội CCB 8 xã phối hợp Trung tâm khuyến nông tổ chức tập huấn 8 lớp với 654 cán bộ, hội viên CCB tham gia.Hội CCB huyện phối hợp Hội CCB Đam M’ Rông, Đạ Rsal… xây dựng và bàn giao 02 căn nhà NTĐĐ với kinh phí 120 triệu đồng…

THAM GIA CÁC PHONG TRÀO, CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG CỦA ĐỊA PHƯƠNG: Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các sự kiện theo kế hoạch của từng địa phương; tham gia Đợt Công tác dân vận tập trung của Ban Chỉ đạo 502 huyện ủy tại xã Đạ M’ Rông và ngày thứ 7 cùng nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới .Nhiều mô hình CCB phối hợp với các tổ chức CT-XH tại địa phương đã tạo ấn tượng tốt đẹp đối với cấp ủy, chính quyền và nhân dân như: Hội CCB xã Đạ Rsal triển khai mô hình phát triển kinh tế giảm nghèo nhanh và bền vững với kinh phí hơn 90 triệu đồng; tham gia các đợt công tác dân vận “Về với buôn làng – 3 cùng với nhân dân” tại địa phương; Hội CCB xã Đạ Rsal, Hội CCB xã Phi Liêng phối hợp các tổ chức tuyên truyền Kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và ngày Quốc tế Lao động 1/5…

bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội tại xã Đạ Ssal
bàn giao nhà nghĩa tình đồng đội tại xã Đạ Ssal

GÓP PHẦN TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC THẾ HỆ TRẺ: Hội CCB các cấp đã thực hiện tốt chương trình phối hợp với Đoàn thanh niên về xây dựng thế hệ trẻ Đam Rông giàu lòng yêu nước, sống có lý tưởng cách mạng; động viên đoàn viên, thanh niên thực hiện các phong trào tuổi trẻ bảo vệ Tổ quốc, lập thân, lập nghiệp. Phối hợp với Ban CHQS huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tuyên truyền Luật NVQS 107 lượt, với 1.914 thanh niên và Nhân dân tham dự.,,

        CÔNG TÁC XÂY DỰNG HỘI: Công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền cổ động, thi đua luôn được quan tâm và tiến hành thường xuyên với nội dung phong phú, hình thức đa dạng. 100% cán bộ, hội viên lập trường tư tưởng kiên định, vững vàng, chấp hành nghiêm đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật Nhà nước, không có biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”; đồng thuận cao với các chủ trương phát triển KT-XH, củng cố QP-AN của Huyện ủy; kiên quyết đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch…

Trong năm 2023, các cấp Hội đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Trung ương Hội CCB Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương, đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, góp phần giữ vững ổn định chính trị ở cơ sở; quan tâm, chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống cho hội viên, giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh PTTĐ “CCB gương mẫu”, gắn với các phong trào, các cuộc vận động của cả nước, địa phương; công tác xây dựng Hội luôn được quan tâm, cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và chính sách – trong đó công tác phát triển hội viên mới và chất lượng sinh hoạt của các chi, phân hội chuyển biến mạnh mẽ; hoạt động phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị ngày càng hiệu quả. 100% CCB vững vàng về chính trị, tư tưởng, phát huy phẩm chất, truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, gương mẫu chấp hành đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, quy định của địa phương. Tham mưu và Chỉ đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ cho Chi hội Hữu nghị Việt Nam-CamPuChia huyện, Chi hội Hữu nghị Việt Nam-Lào huyện Đại hội thành công và thực hiện các nhiệm vụ, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Huyện ủy và của hội cấp trên. Một số mô hình tiêu biểu của CCB trong năm 2022 tiếp tục được nhân rộng, một số mô hình mới được triển khai, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, QPAN của địa phương.

Tuy nhiên, trong năm qua, công tác Hội vẫn còn những hạn chế cần khắc phục đó là: Việc triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên ở một số tổ chức Hội còn chậm, hoặc chưa cụ thể hóa sát với tình hình địa phương; chưa có nhiều giải pháp đồng bộ để xóa số hộ nghèo, cận nghèo (hiện tại còn 17 hộ nghèo, 35 hộ cận nghèo); các mô hình mới để giúp nhau phát triển kinh tế, vươn lên trong cuộc sống, làm giàu chính đáng còn ít, chưa tương xứng với tiềm năng; công tác quy hoạch cán bộ có nơi tiến hành chưa chặt chẽ, hoặc chậm trễ; vẫn còn tổ “TK&VV" có tỷ lệ nợ xấu cao hơn chỉ tiêu đề ra; công tác phát triển thành viên CLBDN làm kinh tế huyện chưa đạt chỉ tiêu.

PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG                        

Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên và của cấp ủy, chính quyền địa phương; tuyên truyền, vận động CCB luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm và năng lực công tác; phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng ý thức tự lực, tự cường, tinh thần đoàn kết; tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN, bảo vệ Nhân dân; tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, có ý nghĩa giáo dục; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo chủ đề toàn khóa và năm 2024; đẩy mạnh PTTĐ “CCB gương mẫu”, gắn với các phong trào của địa phương; đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CCB; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, QPAN của địa phương.

Lan Trương

Lượt xem: 42
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001470939
  •  Đang online: 28
  •  Trong tuần: 13.735
  •  Trong tháng: 17.006
  •  Trong năm: 109.224