.
Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021 In trang
30/12/2021 04:01 CH

(LĐ online) - Sáng 23/12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tuyên giáo năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Chủ trì hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng
Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Tại điểm cầu Lâm Đồng, đồng chí Trần Đình Văn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Lâm Đồng và đồng chí Bùi Thắng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết của Ban Tuyên giáo Trung ương, năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động của công tác tuyên giáo, song toàn ngành đã phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động, nhạy bén, linh hoạt, sáng tạo, tích cực đổi mới phương thức hoạt động để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được đề ra. Từ đó, tạo những dấu ấn nổi bật, cụ thể như: Chủ động, sớm tham mưu cấp ủy tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng bằng hình thức trực tuyến; toàn ngành đã tham mưu cấp ủy tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, bảo đảm nghiêm túc, thực chất và tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01- KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – chuyên đề năm 2021. 

 

Bên cạnh đó, toàn ngành đã chủ động, tích cực tham gia, góp phần quan trọng vào thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức thành công hội nghị văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quy mô lớn sau 75 năm, kể từ hội nghị văn hóa năm 1946, thể hiện sự chủ động, sáng tạo trong việc triển khai đưa nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, toàn ngành đã thể hiện rõ vai trò là một trong những mũi nhọn quan trọng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, chủ động tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận, đồng lòng trong xã hội với công tác phòng chống dịch Covid-19. 

 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tuyên giáo trong năm 2021 vẫn còn một số hạn chế như: Tiến độ nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ở một số nơi còn chậm, chất lượng chưa cao; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có nơi, có lúc chưa quyết liệt, chưa thể hiện rõ vai trò, sự quan tâm  và trách nhiệm của người đứng đầu; chất lượng, hiệu quả tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa cao; hoạt động tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cấp cơ sở chưa đa dạng về hình thức; công tác chỉ đạo, định hướng, quản lý báo chí trong một số trường hợp có lúc chưa kịp thời... 

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã ghi nhận và biểu dương những kết quả toàn ngành tuyên giáo đạt được trong năm qua để hoàn thành một khối lượng lớn công việc, tích cực đóng góp vào thành tựu chung của đất nước. 

 

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, đề ra những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khó khăn, vướng mắc đã chỉ ra, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo ở các cấp trong năm 2022, tích cực tham gia xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, đạo đức.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa – Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, có ý nghĩa rất quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2026. Dự báo tình hình thế giới, trong nước tiếp tục có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. 

 

Trong năm 2022, toàn ngành tuyên giáo tiếp tục nỗ lực, đổi mới, thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, xác định đây là nhiệm vụ của toàn ngành trong năm 2022; tổ chức thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Cùng với đó, toàn ngành tăng cường, nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị; bảo vệ nền tảng tư tưởng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái; triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội; đổi mới, đưa công tác khoa giáo gắn sát với thực tiễn và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị. Toàn ngành tiếp tục tăng cường phối hợp, kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức, bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

VIỆT QUỲNH - http://baolamdong.vn

Lượt xem: 779
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001471036
  •  Đang online: 30
  •  Trong tuần: 13.832
  •  Trong tháng: 17.103
  •  Trong năm: 109.321