.
8//BCĐ CCTP
20/09/2023
Đa Cắt K' Hương
Báo cáo kết quả thực hiện chiến lược cải cách tư pháp quý 3 năm 2023 phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2023
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
275/BC/HU 04/08/2023 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện kế hoạch số 59-kh/tu ngày 10 tháng 8 năm 2018 của ban thường vụ Tỉnh ủy
271/BC/HU 31/07/2023 Báo cáo nhanh tình hình tình hình thiệt hại công tác ứng phó khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Đam Rông
5/BC/BCĐ61 04/07/2023 Báo cáo kết quả thực hiện đế án 61 huyện 6 tháng đầu năm 2023
263/BC/HU 26/06/2023 Báo cáo tình hình kết quả lãnh đạo chỉ đạo việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Trung ương về tiếp tục hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện Đam Rông
630/BC/BTCHU 31/05/2023 Báo cáo công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
50/BC/UBKTHU 09/05/2023 báo cáo tháng 5 năm 2023
242/-BC/HU 30/04/2023 Báo cáo tháng 4
239/-BC/HU 24/04/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"
236/-BC/HU 19/04/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 01/11/2013 cảu BCH TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
233/-BC/HU 07/04/2023 Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001849622
  •  Đang online: 24
  •  Trong tuần: 2.657
  •  Trong tháng: 36.180
  •  Trong năm: 487.907