.
239/-BC/HU
24/04/2023
Đa Cắt K' Hương
Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
236/-BC/HU 19/04/2023 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 01/11/2013 cảu BCH TW Đảng khóa XI về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
233/-BC/HU 07/04/2023 Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
232/-BC/HU 31/03/2023 Báo cáo tình hình kết quả thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy cấp huyện
230/-BC/HU 30/03/2023 Báo cáo công tác quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy quý 1 /2023 phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
231/-BC/HU 30/03/2023 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023
229/-BC/HU 27/03/2023 Báo cáo kết quả thực hiện Quy định số 98-QĐ/TW, ngày 22/3/2004 của Ban Bí thư về chức năng nhiệm vụ của Đảng bộ chi bộ cơ sở cơ quan
228/-BC/HU 23/03/2023 Báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 24-CT/TW, ngày 04/7/2008 của Ban Bí thư Trung ương về phát triển Dông y Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong tình hình mới
591/BC/BTCHU 20/03/2023 Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng quý 1 năm 2023 phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2023
106/BC/BDVHU 14/03/2023 Báo cáo công tác dân vận quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023
222/-BC/HU 28/02/2023 Báo cáo tháng 02 năm 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001849707
  •  Đang online: 28
  •  Trong tuần: 2.742
  •  Trong tháng: 36.265
  •  Trong năm: 487.992