.
Khai giảng lớp Bồi dưỡng KTQP –AN đối tượng 4 cho giáo viên, nhân viên các trường THPT năm 2022 In trang
03/08/2022 09:03 SA

Ngày 02/08, tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện Đam Rông, Trung tâm Chính trị huyên phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng KTQP –AN đối tượng 4 cho 129 giáo viên, nhân viên thộc các trường THPT trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng KTQP - AN
Toàn cảnh buổi lễ khai giảng lớp bồi dưỡng KTQP - AN

 Trong thời gian 4 ngày, từ ngày 02 tháng 08 đến ngày 05 tháng 08, học viên tham gia khóa học được học tập và nghiên cứu các chuyên đề về: Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà Nước Việt Nam về quốc phòng, an ninh; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng, anh ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ ANCT, kinh tế, văn hóa, tư tưởng; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Phòng chống vi phạm pháp luật trên không gian mạng; Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh Quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Dân quân tự vệ và lực lượng dự bị động viên. Kết thúc khóa học, học viên được hướng dẫn viết bài thu hoạch và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng KTQP – AN cho những học viên đạt yêu cầu.

Thông qua lớp học nhằm bồi dưỡng những nội dung chủ yếu về đường lối của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với nhiệm vụ QP-AN ở cơ sở trước tình hình mới; âm mưu, thủ đoạn của các thể lực thù địch đối với cách mạng nước ta và các biện pháp phòng, chống để vận dụng trong lãnh đạo tổ chức thực hiện ở thôn, bản, cơ quan, góp phần xây dựng thôn, bản vững mạnh toàn diện, giữ vững ANCT-TTATXH ở cơ sở./

 

Lê Tuấn

Lượt xem: 71
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000839419
  • Đang online: 33
  • Trong tuần: 702
  • Trong tháng: 5.688
  • Trong năm: 424.246