.
78/KH/HU
23/12/2022
Đa Cắt K' Hương
Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 67-KH/TU, ngày 13/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023-2025
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
21/KH/BDVHU 16/12/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 01/12/2022 của huyện ủy về mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng Đảng hệ thống chính trị năm 2023
21/KH/BDVHU 16/12/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 01/12/2022 của huyện ủy về mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng Đảng hệ thống chính trị năm 2023
21/KH/BDVHU 16/12/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/HU, ngày 01/12/2022 của huyện ủy về mục tiêu nhiệm vụ kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng Đảng hệ thống chính trị năm 2023
74/KH/HU 14/12/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản tháng 12 năm 2022 của Thường trực Huyện ủy
74/KH/HU 14/12/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản tháng 12 năm 2022 của Thường trực Huyện ủy
74/KH/HU 14/12/2022 Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản tháng 12 năm 2022 của Thường trực Huyện ủy
73/KH/HU 08/12/2022 Kế hoạch học tập quán triệt Nghị quyết 22-Nq/TU, ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng và Nghị quyết 08-NQ/HU, ngày 01/12/2022 của Huyện ủy Đam Rông về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023
73/KH/HU 08/12/2022 Kế hoạch học tập quán triệt Nghị quyết 22-Nq/TU, ngày 07/12/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng và Nghị quyết 08-NQ/HU, ngày 01/12/2022 của Huyện ủy Đam Rông về phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2023
72/KH/HU 30/11/2022 Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 42-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới
71/KH/HU 24/11/2022 Kế hoạch tổ chức học quán triệt và tuyên truyền nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001845698
  •  Đang online: 34
  •  Trong tuần: 34
  •  Trong tháng: 32.256
  •  Trong năm: 483.983