.
502/BC/BCĐ502
22/12/2022
Nguyễn Quốc Hương
Báo cáo kết quả phối hợp hoạt động giũa Ban CHQS huyện với các tổ chức chính trị xã hội huyện năm 2022
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
502/BC/BCĐ502 22/12/2022 Báo cáo kết quả phối hợp hoạt động giũa Ban CHQS huyện với các tổ chức chính trị xã hội huyện năm 2022
502/BC/BCĐ502 22/12/2022 Báo cáo kết quả phối hợp hoạt động giũa Ban CHQS huyện với các tổ chức chính trị xã hội huyện năm 2022
4/BC/BCĐ61 22/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện đề án 61 năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
4/BC/BCĐ61 22/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện đề án 61 năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
122/BC/BTGHU 12/12/2022 Báo cáo tổng hợp công tác báo chí từ ngày 28/11 đến 12/12/2022
122/BC/BTGHU 12/12/2022 Báo cáo tổng hợp công tác báo chí từ ngày 28/11 đến 12/12/2022
197/-BC/HU 08/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị
197/-BC/HU 08/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị
197/-BC/HU 08/12/2022 Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014, Chỉ thị số 27-CT/TW và Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị
194/-BC/HU 30/11/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 , phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001470936
  •  Đang online: 28
  •  Trong tuần: 13.732
  •  Trong tháng: 17.003
  •  Trong năm: 109.221