.
196/-BC/HU
30/11/2022
Đa Cắt K' Hương
Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Tệp đính kèm
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
194/-BC/HU 30/11/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 , phương hướng nhiệm vụ năm 2023
194/-BC/HU 30/11/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 , phương hướng nhiệm vụ năm 2023
194/-BC/HU 30/11/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 , phương hướng nhiệm vụ năm 2023
196/-BC/HU 30/11/2022 Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
196/-BC/HU 30/11/2022 Báo cáo tổng kết công tác dân vận năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
121/BC/BTGHU 28/11/2022 Báo cáo tình hình công tác báo chí từ ngày 21/11/2022 đến 28/11/2022
6/BC/BCĐ 23/11/2022 Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ năm 2022 nhiệm vụ trọng tâm năm 2023
586/BC/BTCHU 21/11/2022 Báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023
120/BC/BTGHU 21/11/2022 Báo cáo tình hình công tác báo chí từ ngày 14/11-21/11/2022
119/BC/BTGHU 18/11/2022 Báo cáo công tác tuyên giáo năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001770338
  •  Đang online: 34
  •  Trong tuần: 12.081
  •  Trong tháng: 34.527
  •  Trong năm: 408.623