.
138/KH/HU
28/02/2024
Đa Cắt K' Hương
Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2024
Kế Hoạch
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
43/.//BCĐ 502 01/02/2024 KẾ HOẠCHThực hiện mô hình dân vận “Ngày Thứ 7 cùng Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới ” năm 2024
134/KH/HU 15/01/2024 Kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn hóa, văn nghệ năm 2024
117/KH/HU 31/08/2023 Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng tài nguyên môi trường và khoáng sản tháng 9 năm 2023 của thường trực Huyện ủy
105/KH/HU 31/05/2023 kế hoạch tổ chức học tập tuyên truyền các văn bản của Trung ương của Ban thường vụ tỉnh ủy năm 2023
15/KH/BCĐ502 10/04/2023 kế hoạch tổ chức đợt công tác dân vận tập trung năm 2023 tại xã Đạ M' Rông
97/KH/HU 29/03/2023 kế hoạch kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản tháng 4 năm 2023 của Thường trực Huyện ủy
96/KH/HU 27/03/2023 Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 71-kh/tu ngày 2 tháng 2 năm 2023 của ban thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện chỉ thị số 20-ct/vw ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới
92/KH/HU 22/03/2023 Kế hoạch tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023
94/KH/HU 22/03/2023 Kế hoạch của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) " Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" trên địa bàn huyện Đam Rông
95/KH/HU 22/03/2023 Kê hoạch của Huyện ủy về thực hiện Chương trình hành động số 41-CTr/TU, ngày 27/10/2022 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) "Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" trên địa bàn huyện Đam Rông
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001710732
  •  Đang online: 42
  •  Trong tuần: 3.080
  •  Trong tháng: 76.398
  •  Trong năm: 349.017