.
Đam Rông hoàn thành Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 In trang
17/03/2023 08:29 SA

Ngay sau khi có các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân cấp trên về công tác tổ chức Đại hội, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã chủ động phối hợp tham mưu, trình Ban Thường vụ Huyện ủy Đam Rông ban hành Chỉ thị số 20-CT/HU ngày 06/10/2022 về việc lãnh đạo Đại hội Hội Nông dân các cấp và Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Đam Rông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Công văn số 558-CV/HU, ngày 02/12/2022 về việc tăng cường chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch và các hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội để triển khai đến 100% các cơ sở Hội trực thuộc.

Sau khi tổ chức đại hội điểm Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phi Liêng, nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 10/01/2023. Tính đến ngày 15/3/2023, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Đam Rông đã chỉ đạo 08/08 xã tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trong quá trình tổ chức đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và đảm bảo đại hội diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Lãnh đạo Hội Nông dân huyện phát biểu chỉ đạo đại hội xã Đạ Tông
Lãnh đạo Hội Nông dân huyện phát biểu chỉ đạo đại hội xã Đạ Tông

Tại Đại hội cấp cơ sở, Hội Nông dân các xã đã chuẩn bị chu đáo các nội dung về xây dựng báo cáo đánh giá kết quả công tác trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, nêu bật những kết quả đạt được; đồng thời, chỉ ra hạn chế, khó khăn, yếu kém, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm và dự báo sát bối cảnh tình hình nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trên cơ sở bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp xã, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và định hướng của Hội Nông dân huyện để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao; gắn kết chặt chẽ với các phong trào, cuộc vận động của Hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tham dự đại hội, các đại biểu đã thể hiện tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm cao, chuẩn bị chu đáo tham luận, đóng góp ý kiến mang tính xây dựng. Các bài phát biểu tham luận và ý kiến góp ý thiết thực, sâu sắc, thể hiện tinh thần trách nhiệm, mang tính xây dựng; trong thảo luận đã trao đổi thẳng thắn, đại đa số đại biểu nhất trí cao với các nội dung báo cáo; sau thảo luận Đoàn chủ tịch đã giải trình, kết luận, bổ sung vào văn kiện, kết quả lấy biểu quyết được Đại hội thông qua đạt tỷ lệ cao.

Trong tổ chức, điều hành Đại hội đã thể hiện đúng chương trình Đại hội, nhất là việc điều hành công tác bầu cử. Tất cả các Đại hội cơ sở đã bầu được Ban chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh lãnh đạo chủ chốt và các đại biểu tham dự đại hội cấp huyện theo đúng với đề án nhân sự được thông qua. Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định, hướng dẫn của cấp trên, bảo đảm công khai, dân chủ.

Trao khen thưởng tại Đại hội Hội Nông dân xã Rô Men
Trao khen thưởng tại Đại hội Hội Nông dân xã Rô Men

Nhìn chung, công tác tổ chức đại hội được các đơn vị thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn, bầu cử đúng theo Đề án được phê duyệt. Kết quả bầu ban thường vụ, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch với tỷ lệ đạt 100%. Qua kết quả đại hội, tổng số ủy viên ban chấp hành hội nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 là 96 đồng chí, có 24 đồng chí trúng cử ủy viên ban thường vụ; chủ tịch 8 đồng chí, phó chủ tịch 8 đồng chí và bầu 120 đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Đam Rông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Theo đánh giá của Hội Nông dân huyện, Đại hội Hội Nông dân cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 có sự chỉ đạo tập trung, thống nhất; các đơn vị tổ chức Đại hội đã đầu tư, chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện đảm bảo để Đại hội. Trong quá trình chuẩn bị Đại hội, Hội Nông dân cơ sở nhận được sự quan tâm đặc biệt của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự phối hợp tích cực giữa các ban, ngành, đoàn thể địa phương. Có thể khẳng định rằng Đại hội Hội Nông dân cấp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã thành công tốt đẹp, đúng quy trình, Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam và các văn bản hướng dẫn của Hội Nông dân huyện đặc biệt gắn với đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19. Sau khi chỉ đạo hoàn thành Đại hội cấp cơ sở, Hội Nông dân huyện sẽ tổ chức Đại hội đại biểu Hội nông dân huyện Đam Rông lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023- 2028, dự kiến được tổ chức trong quý II/2023.

 

                                                                                     Văn Cương

 

Lượt xem: 19
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000952446
  • Đang online: 36
  • Trong tuần: 36
  • Trong tháng: 30.909
  • Trong năm: 82.731