.
Kết quả 05 năm thực hiện Phong trào Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (giai đoạn 2017 - 2022) trên địa bàn huyện Đam Rông In trang
28/10/2022 03:16 CH

Trong những năm qua, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi" đã được Hội Nông dân các cấp trên địa bàn huyện triển khai sâu rộng có hiệu quả, tạo sự lan tỏa và thu hút đông đảo hội viên nông dân tham gia, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Đam Rông tuyên dương những hộ sản xuất kinh doanh giỏi
Đam Rông tuyên dương những hộ sản xuất kinh doanh giỏi

         Sau 5 năm triển khai thực hiện phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi”. Các cấp Hội đã tổ chức nhiều hình thức phát động như: tổ chức cuộc phát động cấp xã ngay trong quý I hàng năm; thông qua tổ chức các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật, hội thảo; thông qua sinh hoạt chi, tổ Hội, sinh hoạt Câu lạc bộ nông dân, tổ liên kết sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã… các cấp Hội vận động nông dân đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, lập danh sách đăng ký theo mẫu và tổ chức bình xét, công nhận vào quý IV. Trong năm, phân công cán bộ phụ trách theo dõi để kịp thời hướng dẫn hỗ trợ... số lượng hội viên, nông dân đăng ký đạt danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp đều tăng, giai đoạn sau cao hơn giai đoạn trước, năm sau cao hơn năm trước (giai đoạn 2008 - 2013 có 1.905 hộ đạt xuất kinh doanh giỏi các cấp; giai đoạn 2013 - 2017 toàn huyện có 2.411 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 506 hộ so với giai đoạn 2008 - 2013; giai đoạn 2017 - 2022 có 2.516 hộ đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, tăng 105 hộ so với giai đoạn 2013 - 2017).

 Cũng từ phong trào này, xuất hiện nhiều gương điển hình, cá nhân làm kinh tế giỏi trong các lĩnh vực sản xuất nông, lâm nghiệp và dịch vụ... không những làm giàu cho gia đình mà còn tạo việc làm cho nhiều lao động khác, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện như: HTX  Laba Banana Đạ K’Nàng với sản phẩm là chuối xuất khẩu, mỗi năm cho thu nhập trên 84 tỷ đồng, mang thu nhập cho các xã viên từ 300 đến 400 triệu đồng/ha chuối. Hộ ông Nguyễn Nghĩa Dũng Thôn Pang Pế Nâm, xã Đạ Rsal với diện tích canh tác 10 ha, trồng cà phê, sầu riêng, cam, nuôi cá tằm và kinh doanh cây giống, mỗi năm cho thu nhập trên 1 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho từ 20 đến 40 lao động, thu nhập ôn định từ 5 đến 7 triệu đồng. Hộ bà Nguyễn Phương Bắc thôn 2, Rô Men với diện tích đất canh tác 11ha, trong đó 10 ha trồng cà phê xen cây ăn trái và 01 ha làm bể nuôi cá tằm và trồng cỏ nuôi bò, kết hợp kinh doanh nông sản, vật tư nông nghiệp và dịch vụ chở hàng; thu nhập mỗi năm trừ chi phí từ 3 đến 3,5 tỷ đồng; tạo việc làm cho 15 lao động thường xuyên với thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng; trong đợt dịch Covid-19 gia đình bà đã ủng hộ hàng chục tấn nhu yếu phẩm và hàng chục triệu đồng. Hộ ông Triệu Đức Dương, thôn Đạ K’Nàng xã Đạ K’Nàng ngoài diện tích 05 ha cà phê, 02 ha đàn hương, 03 ha macca, gia đình ông còn dùng 02 ha để làm vườn ươm kinh doanh cây giống, mỗi năm trừ chi phí cho thu nhập trên 1,5 tỷ đồng....

Mô hình đa canh đã giúp anh Triệu Đức Dương (phải) nâng cao thu nhập
Mô hình đa canh đã giúp anh Triệu Đức Dương (phải) nâng cao thu nhập

Để tạo điều kiện cho nông dân có vốn phát triển sản xuất, thực hiện Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Hội Nông dân huyện đã thành lập Quỹ Hỗ trợ nông dân, đến nay tổng nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện quản lý là: 1.453.540.000 đồng đã giải ngân 1.420.000.000đ/08 dự án/32 hộ vay; nguồn vốn ủy thác HND tỉnh: 1.550.000.000đ/06 dự án/36 hộ vay; nguồn vốn ủy thác Trung ương: 500.000.000đ/01 dự án/10 hộ vay.

Thông qua công tác cho vay ủy thác từ nguồn vốn vay, Hội Nông dân các cấp đã thực hiện tín chấp từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện 108.717 triệu đồng/2.130 hộ vay; Ngân hàng Nông nghiệp huyện 108.894 triệu đồng/663 hộ vay để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, góp phần xóa đói, giảm nghèo tại địa phương. Hàng năm Hội Nông dân huyện phối hợp cung ứng trả chậm cho nông dân hơn 1.000 tấn phân bón các loại, 2.000 cây, con giống trị giá hàng trăm tỷ đồng và 49 máy nông nghiệp, trị giá hơn 1,4 tỷ đồng theo phương thức trả chậm 50% giá trị khi mua và 50% giá trị còn lại sẽ trả sau khi thu hoạch sau 01 năm sử dụng.

Đến nay huyện đã thành lập được hàng chục HTX và tổ Hội nghề nghiệp (HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; HTX nông nghiệp Thảo Nguyên; HTX nông nghiệp Hợp Lực; HTX cá tầm; HTX chuối Labana; HTX nông nghiệp thủy lợi; 02 HTX cung ứng cây trồng; HTX thu mua trái cây; HTX dịch vụ vận tải), tổ hợp tác (tái canh cà phê; trồng dâu, nuôi tằm; trại tằm; trồng chuối Laba; trồng chanh dây; trồng Sầu riêng; trồng Bơ; trồng Mắc ka; chăn nuôi bò; heo).

Bên cạnh đó, Hội Nông dân đã tích cực xây dựng các Câu lạc bộ, các nhóm, hộ để thực hiện các dự án từ Quỹ hỗ trợ nông dân, thành lập 46 tổ tiết kiệm, 14 tổ dịch vụ phân bón, máy nông nghiệp... qua đó, tạo tiền đề để từng bước hình thành các tổ hợp tác, Hợp tác xã liên kết sản xuất nông nghiệp... ở địa phương. Ngoài ra, với tinh thần tương thân, tương ái giúp nhau trong cuộc sống và phát triển kinh tế các hội viên có điều kiện hỗ trợ, giúp đỡ cho 32 hộ có hoàn cảnh khó khăn vay không tính lãi trên 300 triệu đồng để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.Tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân đóng góp được trên 3,1 tỷ đồng; hiến trên 31.679 m2 đất; đóng góp trên 4.225 ngày công để xây dựng các công trình phúc lợi như trường học, trạm xá, cầu cống, đường giao thông nông thôn, sửa chữa nhà cửa,…góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hiện nay toàn huyện có 8/8 cơ sở Hội, 53/53 thôn có chi Hội; 190 tổ Hội theo cụm dân cư; 03 chi Hội nghề nghiệp và 14 tổ hội nghề nghiệp. Trong 5 năm, đã kết nạp được 2.866 hội viên; nâng tổng số hội viên đến nay lên 7.657 người, chiếm 80% số hộ làm nông nghiệp…

Nhằm phát huy những thành tích đã đạt được và tiếp tục thực hiện tốt phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân; đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo động lực xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. Trong thời gian tới, các cấp Hội Nông dân trong huyện cần làm tốt công tác tham mưu chỉ đạo; công tác tuyên truyền, vận động để cán bộ, hội viên nông dân nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của phong trào; cụ thể hóa các chỉ tiêu thi đua phù hợp với hoạt động của Hội, đồng thời cần tạo ra các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực và hiệu quả. Quan tâm đổi mới, tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước do địa phương phát động, đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Định kỳ, tổ chức sơ, tổng kết và kịp thời biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào thi đua. Cần nhân rộng những tập thể cá nhân được tôn vinh khen thưởng. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ và hỗ trợ cho nông dân gắn với xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, các mô hình sản xuất nông nghiệp an toàn và an toàn thực phẩm góp phần xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, thực sự là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp phát triển KT - XH và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hiện nay.

Ban Dân vận Huyện ủy

Lượt xem: 128
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000839376
  • Đang online: 46
  • Trong tuần: 659
  • Trong tháng: 5.645
  • Trong năm: 424.203