.
Đam Rông: Họp Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 (phiên họp thứ hai) In trang
03/07/2024 04:56 CH

Sáng ngày 03/7/2024, Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030 tổ chức họp phiên thứ hai, do đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Tiểu ban Văn kiện chủ trì. Tham dự hội nghị gồm: Các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Tiểu ban Văn kiện điều hành hội nghị.jpg
Đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Tiểu ban Văn kiện điều hành hội nghị.jpg

Tại Phiên họp thứ 2, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào đề cương sơ bộ báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ IV trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2025 - 20230.

Tại phiên họp, các thành viên Tiểu ban Văn kiện đã góp ý thẳng thắn, nghiêm túc vào Đề cương sơ bộ báo cáo chính trị. Các ý kiến phát biểu tập trung thảo luận về bố cục, chủ đề, phương châm Đại hội, các khâu đột phá, mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2025 - 2030. Qua ý kiến của các thành viên Tiểu ban Văn kiện Đại hội cho thấy kết quả nhưng còn nhiều việc phải làm từ nay đến lúc hoàn thiện văn kiện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lộc - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Tiểu ban đã đánh giá cao các ý kiến đóng góp vào dự thảo Đề cương sơ bộ báo cáo chính trị. Thống nhất với bố cục dự thảo Đề cương báo cáo chính trị sơ bộ (lần 1) như báo cáo của Tổ biên tập Tiểu ban Văn kiện. Văn kiện đại hội phải bám sát vào tình hình thực tiễn của tỉnh Lâm Đồng nói chung và huyện Đam Rông nói riêng, trên tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, nói đúng sự thật; đánh giá rõ ưu điểm, khuyết điểm và định hướng mục tiêu, nhiệm vụ lớn trong nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về chủ đề đại hội: Chủ đề Đại hội phải thể hiện quyết tâm của toàn Đảng bộ huyện và sẽ thực hiện xuyên suốt của cả nhiệm kỳ đại hội, có ý nghĩa rất quan trọng; cần diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, sát với tình hình của địa phương. Về phương châm đại hội: Đây là kim chỉ nam để triển khai thực hiện trong một giai đoạn nhất định, phương châm đại hội cần thể hiện được sự đoàn kết, đột phá, thể hiện được khát vọng, quyết tâm phát triển huyện Đam Rông. Đề nghị các Tổ biên tập chủ động, sau hội nghị này triển khai họp tổ và chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu, đề xuất định hướng có trọng tâm, trọng điểm một số nội dung của cơ quan, đơn vị mình; ước một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025, từ đó đề xuất chỉ tiêu cụ thể của nhiệm kỳ 2025 - 2030 phù hợp nhưng phải cao hơn nhiệm kỳ trước để thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất.

 

Văn phòng Huyện ủy

Lượt xem: 116
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001905034
  •  Đang online: 19
  •  Trong tuần: 32.693
  •  Trong tháng: 91.592
  •  Trong năm: 543.319