.
BỒI DƯỠNG CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHO BÍ THƯ, PHÓ BÍ THƯ CHI BỘ, ĐẢNG BỘ TRỰC THUỘC HUYỆN ỦY In trang
16/03/2023 08:27 SA

Sáng 16/3, Huyện ủy Đam Rông tổ chức mở lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

Dự lễ khai giảng có: Đồng chí Đa Cắt K’Hương - Phó Bí thư Huyện ủy; các đồng chí lãnh đạo các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Huyện ủy, cùng 28 học viên là Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy.

toàn cảnh lớp học
toàn cảnh lớp học

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Đa Cắt K’Hương – Phó Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh ý nghĩa vai trò của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; vai trò của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy trong hoạt động công tác, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh hiện nay. Đồng thời, nhấn mạnh các chuyên đề được phổ biến, quán triệt tại lớp bồi dưỡng giúp cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy cập nhật, nắm vứng kiến thức, nghiệp vụ công tác Đảng, nhằm góp phần xây dựng đội ngũ Bí thư, Phó Bí thư chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc khoa học, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Qua đó, xây dựng đội ngũ cấp uỷ viên, nhất là bí thư cấp uỷ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín lãnh đạo, giúp các đồng chí Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở vận dụng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tổ chức cơ sở đảng; góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong giai đoạn mới, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trên cơ sở đó, đồng chí cũng yêu cầu các đồng chí học viên cần bố trí thời gian, khắc phục khó khăn tập trung học tập, thực hiện tốt nội quy, quy chế học tập, hoàn thành tốt nội dung chương trình đề ra.

Trong thời gian 2 ngày (16 - 17/3), các đồng chí học viên được nghiên cứu 5 chuyên đề với các nội dung bao gồm: Công tác tổ chức xây dựng Đảng; Công tác dân vận; Công tác tuyên giáo; Công tác văn phòng; Công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Ngoài ra, các học viên cũng được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn trong việc phát triển đảng viên, sinh hoạt đảng tại các tổ chức cơ sở đảng.

Thông qua lớp bồi dưỡng, các đồng chí học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về nghiệp vụ công tác Đảng và vận dụng hiệu quả trong công tác xây dựng đảng ở chi bộ, đảng bộ. Tạo bước phát triển mới của Đảng về trí tuệ, bản lĩnh chính trị, thực sự là đạo đức, là văn minh, ngày càng gắn bó mật thiết với nhân dân, ngày càng được nhân dân tin tưởng; đưa uy tín và năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

 

Văn phòng Huyện ủy

 

Lượt xem: 140
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001710875
  •  Đang online: 18
  •  Trong tuần: 3.223
  •  Trong tháng: 76.541
  •  Trong năm: 349.160