.
Giới thiệu chung In trang
16/08/2019 08:44 SA

Đam Rông là huyện miền núi, nằm về hướng Tây Bắc của tỉnh Lâm Đồng, với tổng diện tích tự nhiên là 86.090 ha, trong đó đa số là diện tích đất Lâm nghiệp với 66.909 ha, chiếm 77,1% diện tích tự nhiên.

Tổng dân số của toàn huyện đến nay là 11.964 hộ với 47.069 nhân khẩu, trong đó hầu hết là người đồng bào dân tộc thiểu số với 8.787 hộ/35.018 nhân khẩu (chiếm 74,4% dân số của toàn huyện) chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên và một số đồng bào dân tộc thiểu số di cư từ các tỉnh Miền núi phía Bắc đến sinh sống, như: Tày, Nùng, Dao. Mường, Thái, Hoa và H’Mông tạo nên cộng đồng với trên 20 thành phần dân tộc chung sống, đoàn kết, giúp nhau cùng phát triển.

Trên địa bàn huyện, cộng đồng các dân tộc sinh hoạt tín ngưỡng theo 04 nhóm tôn giáo với 34.492 tín đồ/21 chức sắc; trong đó: Đạo Thiên chúa giáo có 19.885 tín đồ/07 chức sắc với 02 nhà thờ và 04 giáo điểm công giáo; Đạo Phật giáo có 1.639 phật tử/02 chức sắc, với 02 chùa thờ tự; Đạo Tin Lành có 12.905 Tín hữu/12 chức sắc với 01 cơ sở thờ tự và Đạo Cao Đài là có 63 tín đồ. Hầu hết các Tín ngưỡng trên địa bàn huyện sinh hoạt chấp hàng theo đúng pháp luật, hoạt động đúng theo khuôn khổ, nề nếp và thực hiện theo phương châm tốt đời đẹp đạo.

Là huyện thuộc vùng khó khăn theo Quyết định số: 1049/QĐ – TTg, ngày 26/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, với 8 đơn vị hành chính xã và 56 thôn, trong đó còn 07 xã thuộc diện xã khu vực III, 01 xã khu vực II và 38 thôn thuộc diện thôn đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, thực hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chính phủ đã ban hành nhiều chính sách đầu tư, hỗ trợ vào vùng dân tộc thiểu số, bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó đáng kể nhất là chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ.

Kết quả qua 05 năm (2011 – 2015) đầu tư phát triển diện mạo vùng dân tộc thiểu số của huyện đã có nhiều thay đổi; đời sống về vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số đã được cải thiện nâng cao, nhất là tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể qua các năm, đến cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn 7,5% trong đó tỷ lệ hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 11%(theo chuẩn nghèo cũ). Tình hinh an ninh, chính trị, trật tự xã hội luôn được ổn định và giữ vững.

Tuy nhiên, bên cạnh những mặt hiệu quả, tích cực đã đạt được, nhìn chung tình hình phát triển vùng dân tộc thiểu số của huyện vẫn còn chậm; nhiều vấn đề bức xúc về nước sinh hoạt, đất sản xuất, tình trạng dân di cư tụ do vẫn chưa được đảm bảo và giải quyết dứt điểm; tỷ lệ hộ nghèo sau khi rà soát theo chuẩn nghèo đa chiều còn cao, chiếm 37,11% trong đó tỷ lệ hộ nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 55,4%. Tình hình an ninh chính trị tuy được giữ vững, nhưng còn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn định...Cần tiếp tục quan tâm trong thời gian tới.

vphu

Lượt xem: 5.190
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 001857039
  •  Đang online: 38
  •  Trong tuần: 10.074
  •  Trong tháng: 43.597
  •  Trong năm: 495.324