.
92/BC/BDVHU
19/08/2022
Hoàng Thị Tuyển
Báo cáo công tác dan vận tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 9 năm 2022
Báo Cáo
Còn hiệu lực

Toàn văn nội dung

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgàyTrích yếu
101/BC/BTGHU 08/08/2022 Báo cáo tổng hợp công tác báo chí từ ngày 01/8/2022 đến 08/8/2022
158/-BC/HU 27/07/2022 Báo cáo tháng 7 năm 2022
99/BC/BTGHU 25/07/2022 Báo cáo tình hình công tác báo chí từ ngày 18/7/2022 đến 25/7/2022
98/BC/BTGHU 18/07/2022 Báo cáo tổng hợp công tác báo chí từ ngày 11/7/2022 đến 18/7/2022
153/-BC/HU 15/07/2022 Báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
155/-BC/HU 15/07/2022 Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa (XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự , an toàn giao thông đường bộ, dường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông
97/BC/BTGHU 11/07/2022 Báo cáo tình hình công tác báo chí từ ngày 4/7 đến 11/7/2022
94/BC/BTGHU 04/07/2022 Báo cáo tổng hợp công tác báo chi (từ ngày 20/6/2022-04/7/2022)
151/-BC/HU 01/07/2022 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
5/BC/BCĐ 22/06/2022 Báo cáo kết quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở 6 tháng đầu năm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022
Liên kết website

Thống kê truy cập
  • 000839437
  • Đang online: 31
  • Trong tuần: 720
  • Trong tháng: 5.706
  • Trong năm: 424.264